Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności 

Podczas przeglądania naszej strony internetowej energospec.pl, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat. 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Energospec Instalacje sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk 
W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: biuro@energospec.pl lub listownie na adres firmy.  Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

2. Przetwarzane dane 

Przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Imię 
 • Nazwisko 
 • Adres zamieszkania / prowadzenia działalności 
 • Nazwa firmy 
 • Adres poczty elektronicznej 
 • Nr telefonu kontaktowego 
 • NIP 
 • REGON 
 • KRS 
 • Nr dowodu / paszportu / pesel 

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę: 

 • Adres IP komputera i serwera 
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP 
 • Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji 
 • Czas nadejścia zapytania 
 • Pierwszy wiersz żądania HTTP 
 • Kod odpowiedzi HTTP 
 • Liczbę wysłanych przez serwer bajtów 
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik 
 • Informacje o przeglądarce użytkownika 
 • Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej finalizacją (np. rezerwacji) oraz celach statystycznych i marketingowych, jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych. 

4. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy. 

5. Czas przetwarzania danych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 10 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 

6. Odbiorcy danych osobowych 

Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być serwerownia, biuro rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: transportowe, komputerowe, finansowe i prawne na rzecz administratora danych, jak również pozostałym podmiotom, których administrator jest właścicielem, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu. 

Nasza skrzynka mailowa mieści się na serwerach Google.com, przed wysłaniem do nas wiadomości zapoznaj się z ich polityką prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, Energospec sp. z o.o. wymaga zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych. 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Masz prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych 
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych 
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
 • żądania przenoszenia danych osobowych 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

8. Prawo do cofnięcia zgody 

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

9. Skarga do organu nadzorczego 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na serwerach DigitalOcean, LLC, które mieszczą się na terenie Stanów Zjednoczonych. Firma ta przystąpiła do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

11. Zmiany w polityce prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji na stronie https://energospec.pl 

 

Polityka plików cookies 

1.Administrator wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka). 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. 

3. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. 

4. Mechanizm cookies odpowiada za: 

 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 
 • utrzymanie Twojej sesji, dzięki czemu nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. 
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Administratora do Twoich preferencji oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb. 

5. W ramach korzystania z tej strony internetowej, możemy stosować dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Administratora. 

6. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies: 

 • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług udostępnionych przez Administratora np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www.energospec.pl oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania). 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. 

8. Korzystające ze strony możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. 

9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu. 

11. W przypadku zmiany obowiązującej polityki plików cookies wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje, po czym będziesz musiał ponownie wyrazić zgodę, aby korzystać z naszej strony.